От Ситняковски лифт до х. Заврачица 
Предишна Следваща

В далечината се вижда х. Заврачица