Сувчарското пръскало е един от най-високите водопади в България 
Предишна Следваща

Отидете там в хубаво и стабилно време. Ние тъкмо пристигнахме и ни заваля :-(