Кратка разходка от гр. Карлово до х. Равнец. От х. Равнец до Баража, а от там до Карлово 
Предишна Следваща

Все още сме наполовината път, а зад нас се вижда гр. Карлово