По билото на Стара планина. Преход от х. Добрила до вр. Ботев 
Предишна Следваща

р. Тунджа край местността Паниците. И тя е попресъхнала